Litania do Bożej Opatrzności

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad … Czytaj dalej Litania do Bożej Opatrzności