Modlitwa o Boże błogosławieństwo w dziele budowy Świątyni Opatrzności Bożej

Wszechmogący Boże, Ojcze ludów i narodów. Ty w wielkich dziełach objawiłeś nam swoją Opatrzność. Ty z miłości stworzyłeś nas wolnymi i przez zbawcze dzieło Twojego Syna odrodziłeś nas do życia w wolności, jako Twoje dzieci. Ten właśnie dar podtrzymujesz w nas i ożywiasz mocą Ducha Świętego, którego nieustannie nam posyłasz. … Czytaj dalej Modlitwa o Boże błogosławieństwo w dziele budowy Świątyni Opatrzności Bożej