NAGRANIA KAZAŃ

KRZYŻ W PREZBITERIUM ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJW tym miejscu możesz odsłuchać nagrania niedzielnych homilii wraz z czytaniami z Ewangelii, kazań z codziennych mszy św., rekolekcji, konferencji wygłoszonych podczas dni skupienia oraz kazań z Mszy Świętych dla Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei, które odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej. 

POSŁUCHAJ WSZYSTKICH KAZAŃ NA SOUNDCLOUD!

 

Podziel się: