NAGRANIA KAZAŃ

W tym miejscu możesz odsłuchać nagrania niedzielnych homilii wraz z czytaniami z Ewangelii, kazań z codziennych mszy św., rekolekcji, konferencji wygłoszonych podczas dni skupienia oraz kazań z Mszy Świętych dla Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei, które odbywają się w Świątyni Opatrzności Bożej. Nagrania są na bieżąco aktualizowane.

 

Podziel się: